Reglementen

Reglementen

Reglement van interne orde en toetredingsvoorwaarden voor nieuwe leden.

Art. 1. – De kandidaat (M/V) moet rechtstreeks of onrechtstreeks actief zijn in het bouwvak en akkoord gaan met het objectief van de CLUB TOP 400, zoals hiervoor omschreven.

Art. 2. – De kandidaat (M/V) – of de vennootschap die hij vertegenwoordigt – moet behoren tot de meest toonaangevende en invloedrijke leden van zijn branche, hetzij op nationaal of regionaal vlak.

Art. 3. – De kandidaat (M/V) of vennootschap moet van onberispelijk gedrag en een goede faam zijn.

Art. 4. – De kandidaat (M/V) moet voorgedragen worden door minstens twee peters die borg zullen staan volgens de voorwaarde vermeld in art. 3 alsook voor zijn/haar solvabiliteit. Indien door de Raad van Bestuur gewenst zullen zij hiertoe de nodige controles uitvoeren.

Art. 5. – De kandidaat (M/V) is bij voorkeur de eigenaar van de vennootschap of eventueel een hoger kaderlid.

Art. 6. – De voorkeur wordt gegeven aan ondernemingen met “verankering” in België. Dit is echter geen reden tot uitsluiting.

Art. 7. – De kandidaat (M/V) wordt door zijn peters voorgesteld aan de Raad van Bestuur, die hem/haar als lid aanvaardt of afwijst, zonder hiervoor een verklaring te moeten geven. De beslissing is onherroepelijk.

Art. 8. – De kandidaat (M/V) zal zich vooraf akkoord verklaren met de statuten (voornamelijk art. 5 en 8), het werkingsreglement en het betalen van het jaarlijks lidgeld (actueel € 500 per jaar).

Art. 9. – De kandidaat (M/V) verbindt er zich toe deel te nemen aan minstens 50 % van de activiteiten en vergaderingen, door de Raad van Bestuur georganiseerd.

Art.10. – Het clublid zal blijk geven van teamgeest, initiatief en solidariteit met de andere leden om de doelstellingen van de Club te bewerkstelligen.

Art.11. – De Raad van Bestuur alleen kan een lid uitsluiten en dit op grond van onverenigbaarheid met de statuten of met enig artikel van voorliggend reglement of om iedere reden die hij ernstig genoeg acht, zonder daaromtrent verklaring tegenover derden verschuldigd te zijn.

Art.12. – Het niet betalen van het lidgeld uiterlijk 4 maanden na het toesturen van de rekening heeft automatische uitsluiting tot gevolg.

×
Deze website gebruikt cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk om de website goed te doen functioneren en kan je niet weigeren als je deze site wil bezoeken. Andere cookies gebruiken we voor analysedoeleinden. Meer informatie
Alle cookies aanvaarden
Voorkeuren bewaren Terug