Ontstaan

Ontstaan

Het ontstaan van de Club TOP 400

Tijdens een reis die de Groep Van Marcke in april 1989 naar Brazilië organiseerde, met als deelnemers een krans van belangrijke Belgische opinion- en decisionmakers uit de bouwsector, werd spontaan de idee gelanceerd om elkaar op een geregelde en gestructureerde manier te ontmoeten.

Dit idee kreeg concreet vorm op 27 september 1989, in Brugge, tijdens een informele vergadering met 18 stichtende leden in spe ; op 3 april 1990 werd de stichtingsvergadering gehouden in Brussel.

De statuten werden gepubliceerd in het staatsblad van 30 augustus 1990 en de zetel van de VZW CLUB TOP 400 werd gevestigd in Anderlecht, Paepsemlaan 28-30.